Placebo's werken echt!

Ook als mensen weten dat ze placebo-pillen krijgen, dan nog hebben ze effect. Dat bleek uit Amerikaans onderzoek bij mensen die aan geprikkeld darmsyndroom lijden.

 

De onderzoekers verdeelden 80 patienten met geprikkeld darmsyndroom (GDS) over 2 groepen. De ene groep werd niet behandeld en diende als controlegroep. De tweede groep kreeg pillen die ze drie weken lang twee keer per dag in moesten nemen. Ze kregen daarbij te horen dat deze pillen geen actieve bestanddelen bevatten, dat ze werkten "als suikerpillen", en op de verpakking stond ook groot het woord "placebo" vermeld.

 

Na drie weken bleek dat 59% van de patienten duidelijk minder symptomen van GDS vertoonden. In de controlegroep was dat 35%. Op een aantal metingen bleken de patienten uit de placebo-groep dubbel zoveel verbeterd te zijn als de controlegroep - een resultaat dat gelijk staat aan de verbeteringen die de (tot nu toe) meest werkzame GDS-medicijnen laten zien.

 

Het placebo-effect wordt meestal gelijkgesteld aan positieve verwachtingen: je denkt dat je werkzame medicijnen krijgt, en verwacht daarom dat het beter met je zal gaan. In dit geval gaat dit niet op: de patienten wisten dat de pillen die ze kregen niet op GDS werkten. Blijkbaar is er iets in het medische ritueel van medicijnen voorgeschreven krijgen, ze innemen en dan een vervolgonderzoek krijgen dat ook positief werkt.

Een interessant onderzoek dat zeker opvolging verdient!

 

Links: