Mindfulness verandert de structuur van je hersenen

Mindfulness meditatie geeft al na een programma van 8 weken een verandering in de hersenen in gebieden die te maken hebben met het geheugen, je gevoel van jezelf, empathie en stress.

 

Al eerder was aangetoond dat er structurele verschillen zijn tussen mensen met veel meditatie-ervaring en mensen die niet mediteren, met name in hersengebieden die te maken hebben met aandacht en emotionele integratie.

 

Onderzoeksopzet

Nu hebben onderzoekers in Massachusetts 16 participanten gevolgd tijdens hun deelname aan een 8-weeks programma Mindfullness-Based Stress Reduction. De hersenstructuur van deze participanten werd met een MRI twee weken voor en twee weken na afloop van het programma in kaart gebracht. Ter vergelijking werd ook de hersenstructuur in beeld gebracht van een aantal vrijwilligers die niet aan meditatie deden. Tijdens de 8 weken kregen de deelnemers van het programma een wekelijkse sessie en hadden ze dagelijks huiswerk, waarbij ze zelf bijhielden hoeveel tijd ze aan mindfulness training spendeerden. Ook vulden ze voor en na het programma vragenlijsten in.

 

Resultaten

De deelnemers waren gemiddeld 27 minuten per dag met het programma bezig. Uit de vragenlijsten kwamen een aantal positieve veranderingen naar voren. Uit de MRI-scans bleek een toename van grijze stof in de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is voor leren en herinneren, en in hersenstructuren die te maken hebben met zelfbewustzijn, compassie en introspectie. Er werden geen veranderingen gevonden in de insula (een gebied dat specifiek met zelfbewustzijn heeft te maken) - in eerder onderzoek was dit wel vastgesteld, maar wellicht is hiervoor meer meditatie-ervaring nodig.

Bij de controlegroep werden geen van deze veranderingen gevonden.

 

Links: