21% BTW op acupunctuur? NEE !

Als we geen actie ondernemen verdwijnt de huidige btw-vrijstelling en wordt m.i.v. januari 2013 maar liefst 21% btw gegeven over acupunctuurbehandelingen. Protesteer mee!

 

Een van de kleinere onderdelen in het begrotingsakkoord voor 2013 is het opheffen van de huidige btw-vrijstelling voor acupunctuur- en andere complementaire behandelingen. M.i.v. januari 2013 moeten acupuncturisten daarom 21% btw afdragen. Dit treft niet alleen acupuncturisten, maar ook veel andere alternatieve genezelrs (bijv. homeopathie, antroposofie, natuurgeneeskunde, orthomanuele geneeskunde, neuraaltherapie).

 

In 2010 beloofde het Ministerie van VWS aan de Tweede Kamer een ministeriele regeling op te stellen waarin objectieve normen ten aanzien van de opleiding en beroepsuitoefening van alternatieve genezers zouden worden vastgelegd. Hieraan zou de btw-vrijstelling worden gekoppeld. Helaas is deze regeling er niet van gekomen. In plaats daarvan heeft het ministerie van Financien nu besloten dat alle alternatieve genezers m.i.v. 2013 21% btw moeten afdragen. Tot nu toe waren alternatieve genezers met een BIG-opleiding (bijv. fysiotherapeuten en artsen) hiervan vrijgesteld.

 

BIG-opgeleiden moeten nu vanaf 2013 een onderscheid gaan maken tussen de behandelingen die ze geven: voor de behandelingen die in de BIG beschreven zijn geldt de huidige btw-vrijstelling, over overige behandelingen moeten zij 21% btw gaan afdragen.

 

Wat betekent dit voor patienten?

  • Behandelingen van alternatieve genezers zullen duurder worden. Weliswaar kunnen zij nu ook de btw die ze zelf betalen voor hun inkoop terug vragen, maar bij de meeste alternatieve genezers zal dit maar zeer beperkt zijn. In de praktijk betekent dit dat zij de keuze hebben tussen een afname van hun omzet met 15-20% of een stijging van hun tarieven.
  • Je krijgt  minder behandelingen vergoed en/of moet meer zelf bijbetalen: de meeste patienten bekostigen hun behandelingen (deels) via de aanvullende verzekering. Het jaarlijkse plafond dat verzekeraars voor alternatieve zorg hebben ingesteld wordt nu eerder bereikt; een deel van de bestede premie verdwijnt nu feitelijk linea recta naar de overheid.

 

Actie!

Inmiddels zijn een aantal organisaties acties begonnen om de huidige btw-vrijstelling te handhaven. Doe mee!

  • Bij de NPVA (Nederlandse Patientenvereniging Voor Acupunctuur) kan je een online petitie ondertekenen.
  • De NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) roept patienten op mails/brieven te sturen naar leden van de Tweede Kamer
  • Op Petities.nl kan je een online petitie ondertekenen tegen btw-heffing voor complementair werkende artsen.