Vrouwen hebben meer pijn

In bijna elke ziekte-categorie voelen vrouwen meer pijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Standford University School of Medicine. Onderzoekers hebben een enorme hoeveelheid elektronische medische dossiers doorgewerkt op zoek naar geslachtsverschillen.

 

Het onderzoek is gebaseerd op 160.000 pijnscores van 72.000 volwassen patienten. Hierbij werd vooral gekeken naar de intensiteit van de pijn, weergegeven op een schaal van 0 tot 10 (0 = geen pijn, 10 = de ergst denkbare pijn). Uit voorgaande onderzoeken was al eerder naar voren gekomen dat vrouwen vaker pijn rapporteren dan mannen, maar daarbij lag de nadruk op het al dan niet voorkomen van pijn, niet op de intensiteit/beleving van de pijn.

 

De grootste pijnverschillen tussen mannen en vrouwen werden gevonden bij spier/pees/skeletaandoeningen, gevolgd door vaataandoeningen, aandoeningen van de luchtwegen, spijsverteringsziekten, infectieziekten, verwondingen en vergiftigingen.

 

Meer info: