Gezonde leefstijl heeft langdurig effect

Als je tussen je 20e en 40e een gezonde leefstijl hebt, geeft dit een sterke daling van de kans op hart- en vaataandoeningen op latere leeftijd. Dit blijkt uit langlopend onderzoek van de Northwester University.

 

Onder een gezonde leefstijl wordt verstaan: niet roken, gezond eten, regelmatig bewegen, weinig alcohol drinken en slank blijven.

 

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens uit het CARDIA-onderzoek. Vanaf 1985 zijn hierin duizenden 18 tot 30-jarigen 20 jaar lang gevolgd.

In het eerste jaar van het onderzoek had 44% van de deelnemers een laag risico op hart- en vaataandoeningen. 20 jaar later viel nog maar 24.5 % in deze groep. Maar van de deelnemers die zich aan alle 5 elementen van een gezonde leefstijl hielden, had 60% na 20 jaar een laag risico op hart- en vaataandoeningen — van de deelnemers die zich aan geen een van deze 5 leefstijlelementen hield gold dat voor minder dan 5%.

 

De onderzoekers geven aan dat ook deelnemers met familieleden met hartproblemen hun risico op hart- en vaataandoeningen sterk bleken te verlagen door vanaf jonge leeftijd een gezonde leefstijl te hanteren. Het lijkt erop dat leefstijl hierbij uiteindelijk een belangrijke rol speelt dan erfelijkheid.

 

Vanaf jongere leeftijd een gezonde leefstijl hanteren heeft trouwens meer positieve effecten: een betere kwaliteit van leven op middelbare leeftijd, langer leven, lagere gezondheidskosten op hogere leeftijd.

 

Meer informatie: