Millenniumdoel kinder- en moedersterfte

Als het zo doorgaat worden de Millenniumdoelen voor het terugbrengen van kinder- en moedersterfte niet gehaald. Doe mee aan de handtekeningenactie van Avaaz om hier verandering in te brengen!

 

Het terugbrengen van moeder- en kindersterfte zijn twee van de Millenniumdoelen. Op deze doelstellingen wordt weliswaar voortgang geboekt, maar nog lang niet de voortgang die is afgesproken - als deze vooruitgang in hetzelfde tempo door blijft gaan worden de doelen in 2015 niet gehaald. Er is dus meer inspanning nodig!

Over een paar dagen vergaderen de wereldleiders in New York over specifiek over deze twee doelstellingen. Door de wereldwijde economische crisis dreigen de rijkere landen echter weer vooral voor zichzelf te kiezen. Avaaz is een handtekeningenactie gestart om de internationale inspanningen voor de reductie van kinder- en moedersterfte juist omhoog te krijgen om zoveel mogelijk van deze onnodige sterfte te voorkomen. Hier kan je tekenen en —als je dat wilt— een donatie doen.