Huisarts weet weinig over simpele klachten

Huisartsen zien vooral patiënten met alledaagse klachten. Maar juist over deze klachten weet de wetenschap niet veel.

 

Huisartsen besteden zo'n 80% van hun tijd aan het afhandelen van alledaagse ziekten als hoofdpijn, wratten, plasproblemen en oorontstekingen. Helaas kunnen ze bij de behandeling van deze klachten lang niet altijd op wetenschappelijk bewezen standaarden steunen, domweg omdat hier onvoldoende onderzoek naar is gedaan.

Wetenschap doet vooral onderzoek naar chronische en levensbedreigende aandoeningen, daarbij ondersteund door de farmaceutische indrustrie, grote patientenverenigingen en collectebusfondsen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft uit een inventarisatie de conclusie getrokken dat in de 85 standaarden ruim 600 kennislacunes zitten, waarvan de helft te maken heeft met alledaagse aandoeningen. De afgelopen jaren zijn binnen het budget van ZonMw ruim 30 onderzoeksprojecten op dit gebied gefinancierd. De UMC's moeten de financiering van dit programma in 2012 overnemen. De NHG is enthousiast over het rendement van de onderzoeken die nu gedaan zijn, maar maakt zich grote zorgen over de voortzetting.

 

Links:

- Artikel in de Volkskrant (12 juni 2010)

- Lacunes in huisartsgeneeskundig handelen op de NHG-website