Wandelen beschermt het geheugen

Als je op oudere leeftijd tenminste 10 km per week wandelt, beschermt dat de omvang van de hersenen en daarmee het geheugen bij het ouder worden.

 

Normaal gesproken neemt de hersenomvang bij de oudere mens af. Dit kan leiden tot geheugenproblemen.

 

In een onderzoek van het National Institute on Aging (USA) werden 299 ouderen (gemiddelde leeftijd 78 jaar) die geen verschijnselen van dementie hadden, een aantal jaren gevolgd. Na 9 jaar bleek bij 40% sprake te zijn van geheugenproblemen. Maar de mensen die gemiddeld 10 - 15 km per week wandelden, hadden hier veel minder last van: het risico op geheugenproblemen was bij hen maar de helft van het risico bij hun leeftijdsgenoten die niet of veel minder wandelden. De onderzoekers concluderen dan ook dat het zeker loont om fysiek in beweging te blijven!

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

 

Links:

- samenvatting van de onderzoeksresultaten op ScienceDaily

- samenvatting van het artikel in Neurology