Verliefdheid als pijnstiller

Verliefdheid blijkt goed als pijnstiller te fungeren. Onderzoekers hebben vergelijkbare effecten als pijnstillende medicijnen gevonden.

 

Verliefdheid gaat gepaard met euforie, geeft energie, je denkt constant aan je geliefde, je mist hem/haar continu. Zo beschreven lijkt verliefdheid wel een verslaving. Hersenonderzoekers kwamen hierdoor op het idee om te onderzoeken wat het effect is van verliefdheid op de ervaring van pijn. Immers, zowel bij pijnstilling als verliefdheid/verslaving zijn dezelfde hersengebieden actief.

 

In eerder onderzoek was al aangetoond dat afleiding leidt tot pijnverlichting. Uit het huidige experiment met verliefde studenten bleek dat het pijnstillende effect van verliefdheid minstens even groot is als dat van afleiding, maar dat beiden via een heel ander hersenmechanisme werken. Bij verliefdheid gaat het om de beloningscentra in de hersenen, dat wil zeggen om diepere, oudere hersenstructuren die pijn op het niveau van het ruggemerg blokkeren. Dat is vergelijkbaar met hoe medicijnen die gebaseerd zijn op opiaten werken.

 

Links:

- samenvatting van het onderzoek op ScienceDaily

- artikel "Viewing Pictures of a Romantic Partner Reduces Experimental Pain: Involvement of Neural Reward Systems"