Minder chronische stress door acupunctuur

Acupunctuur vermindert stress. Dat concluderen onderzoekers van het Georgetown University Medical Center (GUMC) uit een onderzoek met ratten. Het onderzoek toont voor het eerst op moleculair niveau het effect van acupunctuur aan: acupunctuur blijkt tot een verlaging van neuropeptide Y (NPY) te leiden, een peptide dat door het sympathische zenuwstelsel wordt uitgescheiden bij stress.

 

Bij acute stress zorgt dit mechanisme ervoor dat de bloedtoevoer naar hart, longen en hersenen in stand wordt gehouden, maar dat alle andere lichaamsdelen/organen minder bloed ontvangen. Bij chronische stress zorgt dit voor een verhoogde bloeddruk en hartaandoeningen.

 

Stressonderzoek wordt vaker uitgevoerd op ratten. Ratten laten namelijk een stress-reactie zien als ze een uur per dag aan wintertemperaturen worden blootgesteld.

Voor dit onderzoek werden 4 groepen ratten gebruikt:

  • groep 1 werd niet behandeld met acupunctuur en werd niet onder druk gezet (controlegroep)
  • groep 2 werd niet behandeld met acupunctuur, maar werd wel dagelijks onder druk gezet
  • groep 3 onderging een 'nep' acupunctuurbehandeling en werd dagelijks onder druk gezet
  • groep 4 onderging de echte acupunctuurbehandeling (electroacupunctuur op een acupunctuurpunt op het onderbeen) en werd onder druk gezet (experimentele groep)

 

Bij de experimentele groep bleek het NPY-gehalte in het bloed bijna even laag te zijn als bij de controlegroep. Bij de andere ratten die onder druk waren gezet (groep 2 en 3), was het NPY-gehalte wel duidelijk verhoogd.

 

In een tweede experiment kreeg de experimentele groep vervolgens geen acupunctuur meer, maar werden de ratten nog wel vier dagen lang onder druk gezet. Het NPY-gehalte in het bloed bleef ook tijdens deze dagen laag. Acupnctuur lijkt dus een beschermende werking tegen stress te bieden.

 

Volgens onderzoekster Ladan Eshkevari helpt dit onderzoek verklaren waarom patienten zich na acupunctuurbehandelingen vaak zo ontspannen voelen.

 

Meer informatie: