Acupunctuur voorkomt chronische droge mond door bestraling

Een chronische droge mond (xerostomia) is een van de bijwerkingen van bestraling bij hoofd- en nekkanker. Als tijdens de bestralingsperiode acupunctuur wordt gegeven, treedt dit minder vaak en in mindere mate op. Het effect van de acupunctuur is een half jaar na afloop van de bestraling nog steeds meetbaar. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Texas en  Fudan University Cancer Centre.

 

Bij Xerostomia is de speekselproductie sterk afgenomen. Dit treedt als bijwerking op bij bestraling van hoofd- en nekkanker. Een droge mond klinkt niet zo erg, maar in de praktijk is het erg vervelend: patienten kunnen minder goed eten, praten en slapen, en er bestaat ook een verhoogd risico op mondinfecties.

 

Voor het onderzoek zijn 86 patienten gevolgd die i.v.m. neus-/slokdarmkanker bestraald moesten worden. De acupunctuurgroep (40 personen) kreeg tijdens de 7 weken bestraling 3 keer per week acupunctuur. De controlegroep (46 personen) werd op de gebruikelijke manier behandeld. De resultaten werden bepaald door de daadwerkelijke speekselhoeveelheid te meten en de patienten een speciale vragenlijst in te laten vullen. De vragenlijst leidde tot een XQ-score. Bij een XQ-score van 30 of minder zijn er weinig tot geen problemen met de speekselvloed. De metingen werden voorafgaand aan de bestraling gedaan, vervolgens wekelijks tijdens de bestralingsperiode en daarna nog 1 maand en 6 maanden na afloop van de bestraling.

 

Na 3 weken bestraling bleken er duidelijke verschillen te bestaan tussen beide groepen. Deze verschillen namen toe tot aan het einde van de bestraling, maar bleken ook na 6 maanden nog steeds te bestaan. Dit gold zowel voor de XQ-scores als de gemeten hoeveelheid speeksel.

Een maand na afloop van de bestraling rapporteerde 54% van de acupunctuurgroep een XQ-score hoger dan 30; bij de controlegroep was dit 86%.

Na zes maanden waren de percentages gedaald naar 24% in de acupunctuurgroep en 64% in de controlegroep.

 

De onderzoekers concluderen dat acupunctuur sterk bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van leven van de patient. Een uitgebreide vervolgstudie staat gepland.

 

Meer informatie: