IVF: meer kans op succes door mind-body programma

IVF gaat vaak gepaard met veel stress. Als tijdens de IVF-procedure een "mind-body" programma wordt gevolgd, blijkt de kans op zwangerschap toe te nemen.

 

Een IVF-kliniek in Boston biedt al langer een "mind-body" programma aan voor stellen die IVF ondergaan. Doel van het programma is om goed te leren ontspannen en beter met stress om te gaan. Het programma beslaat 10 weken, en bevat o.a. cognitieve gedragstherapie, ontspanningsmethoden, gezondheidsbevordering en sociale ondersteuning. Om het effect van het programma te onderzoeken, werden participanten in twee groepen onderverdeeld. De ene groep deed mee aan het mind-body programma; de tweede groep diende als controlegroep. Alle deelnemende vrouwen (in totaal 143) begonnen aan hun eerste IVF-cyclus. Ze hadden normale hormonale niveau's, waren niet ouder dan 40 jaar, en hadden niet eerder aan een ontspanningsprogramma meegewerkt.

 

In de eerste IVF-cyclus raakte 43% van de participanten zwanger. Er bleek geen verschil te zitten tussen beide groepen. Dat was ook niet verwonderlijk, want van de mind-body groep had maar de helft iets van het programma gevolgd, en dan hooguit een paar sessies.

Bij de tweede poging was er wel een duidelijk verschil: van de Mind-Body groep raakte 52% zwanger, bij de controlegroep was dit 20%. Op dat moment hadden de meeste participanten uit de Mind-Body groep tenminste de helft van het Mind-Body programma gevolgd.

 

Links: