Chinese kruiden: effectief bij infertiliteit

Australische onderzoekers hebben een overzichtsartikel geschreven over de invloed van Chinese kruiden op vrouwelijke infertiliteit. Hun conclusies: Chinese kruiden zijn twee keer zo effectief als westerse vruchtbaarheidsmedicijnen, en effectiever dan IVF.

 

Onderzoekers van de Adelaide University in Australie hebben in opdracht van de Australische regering een aantal onderzoeken over het gebruik van Chinese kruiden bij vrouwelijke infertiliteit op een rij gezet. Het ging om 8 grotere RCT's (random controlled trials) en 22 kleinere onderzoeken, waarbij in totaal ruim 1800 vrouwen betrokken waren. Hun conclusie:  het gebruik van Chinese kruiden geeft een tweemaal hogere kans op zwangerschap dan de behandeling met westerse vruchtbaarheidsmedicijnen. Ook is de slaagkans bij behandeling met Chinese kruiden hoger dan die van IVF. Voorwaarde voor een geslaagde behandeling met Chinese kruiden is een gedegen analyse van wat er precies mis is met de vrouwelijke vruchtbaarheid, zodat de Chinese kruiden daar precies op kunnen worden afgestemd.

 

In de eerste serie onderzoeken, waarbij in totaal ruim 1000 vrouwen waren betrokken, werd het effect van Chinese kruiden vergeleken met het effect van westerse vruchtbaarheidsmedicijnen. Na vier maanden behandelen was 60% van de vrouwen die behandeld werden met Chinese kruiden zwanger; voor de vrouwen die westerse vruchtbaarheidsmedicijnen kregen was 32% zwanger.

 

In de tweede serie onderzoeken werd het effect van Chinese kruiden vergeleken met de succeskans van IVF. In deze onderzoeken, waarbij  ruim 600 vrouwen waren betrokken, was na 12 maanden de helft (50%) van de vrouwen die met Chinese kruiden werden behandeld zwanger, voor de vrouwen die IVF ondergingen was dat 30%.

 

Commentaar van Putoshan

Erg verheugend dat het onderzoek het effect van Chinese kruiden bij vruchtbaarheidsproblemen ondersteunt, al lijken de cijfers uit de vergelijking met westerse vruchtbaarheidsmiddelen wel erg hoog. Wellicht dat dit te verklaren is doordat in de onderliggende onderzoeken al bij aanvang van de kruidentherapie de basis-lichaamstemperaturen van een paar menstruatiecycli beschikbaar waren, zodat direct een verfijnde TCG-diagnose gesteld kon worden? In de ervaring van Putoshan duurt het immers gemiddeld toch langer voordat kruiden tot de gewenste zwangerschap leiden, en is het realistischer van minimaal 6 maanden uit te gaan.

De slaagkans voor IVF is inmiddels hoger dan het artikel noemt, maar dat is bijna onvermijdelijk bij een overzichtsartikel waarin de gegevens van een reeks voltooide onderzoeken worden meegenomen. In een proefschrift (pdf) uit 2009 wordt voor IVF in Nederland een slagingskans van 44.8% genoemd voor 12 maanden.

Maar in plaats van over de exacte cijfers te vallen: laten we vooral kijken naar de hoofdboodschap van het onderzoek. Chinese kruiden hebben duidelijk effect bij vrouwelijke vruchtbaarheidsproblemen! Het is daarom ook zeker aan te raden om - voordat  de meer ingrijpende therapieen van de westerse geneeskunst worden toegepast - een tijd lang Chinese geneeskunst in te schakelen. Leid dat nog niet tot de gewenste zwangerschap, dan is er in ieder geval een verbeterde uitgangspositie voor vruchtbaarheidstechnieken als IVF en ICSI - die trouwens ook heel goed ondersteund kunnen worden vanuit de Chinese geneeskunst.

 

Links: