Leefstijl verbeteren vóór IVF

Bij bijna alle vrouwen die een preconceptiekliniek bezochten als voorbereiding op IVF, was sprake van drie of meer verbeterbare leefstijlfactoren c.q. risicofactoren. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De onderzoekers concluderen: "Medici zijn er steeds meer van overtuigd dat er een belangrijke relatie ligt tussen de gezondheid van de ouders voorafgaand aan de bevruchting, en de uitkomsten van IVF. Dit geldt zowel voor de succeskans van IVF als voor de gezondheid van de baby."

 

Voor het onderzoek werden 130 vrouwen gevolgd. Deze vrouwen vulden een vragenlijst in en kregen vervolgens een gesprek met een gespecialiseerde verpleegkundige, met daarin een aantal adviezen. De vrouwen werd na een tijdje gevraagd via een tweede enquete gevraagd wat ze met de adviezen hadden gedaan en wat ze van het advies vonden. 101 vrouwen vulden deze enquete in. De vrouwen die rookten en de vrouwen met overgewicht werden vervolgens nog een jaar lang gevolgd.

 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek waren als volgt:

  • Bij maar liefst 96% van de 130 vrouwen was sprake van minimaal 3 leefstijlproblemen c.q. risico's; bij de overige 4% ging het om 2 leefstijlproblemen. Het ging hierbij bijv. om infecties (bacterien of parasieten), alcoholgebruik, roken, overgewicht, gebruik van medicijnen.
  • 30 vrouwen hadden overgewicht (gemiddeld BMI: 34,3 - gemiddeld gewicht: 101.3 kg). De helft van deze vrouwen slankte af, gemiddeld 6.1 kg. Van de overige 15 vrouwen zeiden 10 dat ze wel wilden afvallen, maar wilden ze niet verder aan het onderzoek meedoen. De overige 5 vrouwen waren niet gemotiveerd om af te vallen.
  • Van de 23 vrouwen die het advies kregen om te stoppen met roken, stopten 7 vrouwen daadwerkelijk. 6 vrouwen gingen minder roken, 3 wilden stoppen maar niet verder meedoen aan het onderzoek, en 7 wilden niet stoppen met roken.
  • Zo goed als alle vrouwen waren tevreden over de informatie die ze kregen en de hoeveelheid tijd die voor werd genomen.

Meer informatie: