Vader worden? Stoppen met roken!

Als hun vaders de periode voor de bevruchting hebben gerookt, hebben babies meer kans op genetische beschadiging, waardoor ze waarschijnlijk meer risico lopen op (jeugd)kanker en andere aandoeningen. Wetenschappers hebben deze beschadigingen nu voor het eerst bij mensen aangetoond. Net als dat al langer voor vrouwen gedaan wordt, worden (aanstaande) vaders dan ook aangespoord om te stoppen met roken. Hierbij moeten ze rekening houden met de 3 maanden die een zaadcel nodig heeft om zich volledig te ontwikkelen.

 

Dit type onderzoek is best wel ingewikkeld. Want hoe maak je een goed onderscheid tussen het effect van roken vóór de bevruchting en tijdens de zwangerschap, en het effect van het actieve roken van de vader versus het passieve roken van de moeder (er vanuit gaande dat de aanstaande ouders de nodige tijd samen met elkaar doorbrengen)?

De onderzoekers hebben hiervoor een slimme mix van onderzoeksmethoden toegepast. Ze maakten gebruik van DNA biomarkers om genetische veranderingen in het bloed en sperma van de vader rondom de conceptie te meten, en van het bloed van de moeder en de navelstreng rondom de bevalling. Daarnaast namen ze gevalideerde vragenlijsten af over leefstijl, omgeving en beroep.

 

Uit het onderzoek bleek dat er een duidelijke relatie was tussen roken van de vader voorafgaand aan de bevruchting (net als roken van de moeder tijdens de zwangerschap) en de mate van DNA-beschadiging die bij de baby (via de navelstreng) werd gevonden.

 

Meer informatie: