IVF: beter invriezen dan vers?

Spaanse onderzoekers hebben in een onderzoek de terugplaatsing van een 'verse' embryo bij IVF vergeleken met de terugplaatsing van een cryo-embryo (een embryo dat eerst bevroren is geweest). De cryo-embryo's bleken beter aan te slaan.

 

Bij de gangbare huidige IVF-procedures produceert een vrouw na stimulatie met hormonen, een aantal eicellen. Deze eicellen worden via een punctie "geoogst" en in het laboratorium samengevoegd met vers sperma (IVF) dan wel ingespoten met een zaadcel (ICSI). Vervolgens wordt gekeken bij welke eicellen dit tot bevruchting heeft geleid, en hoe het met de celdeling staat. Een of twee embryo's van voldoende kwaliteit wordt vervolgens teruggeplaatst in de baarmoeder; als de andere embryo's van voldoende kwaliteit zijn, worden ze ingevroren en zonodig in een volgende menstruatiecyclus teruggeplaatst.

 

De stimulatie van de eierstokken heeft echter een aantal negatieve gevolgen: de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies kan erdoor afnemen, en er is een risico op overstimulatie. Scheiding van de "oogst"fase en de terugplaatsing zou deze risico's grotendeels opheffen. Dit betekent wel dat alle embryo's moeten worden ingevroren.

 

Spaanse onderzoekers hebben in een experiment onderzocht wat de effecten zijn van deze "Frozen Embryo Transfer" (FET).  Zij hebben 633 IVF/ICSI pogingen verdeeld over twee groepen. 316 vrouwen ondergingen de gewone IVF/ICSI-procedure, dus met terugplaatsing van verse embryo's.  317 vrouwen ondergingen FET. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat FET een hogere slaagkans had. Bij verse terugplaatsing resulteerde 38% in een zwangerschap; bij FET was dit 50%. De kansen op een miskraam verschilden niet in beide groepen.

 

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ESHRA (European Society of Human Reproduction and Embryology).

De onderzoekers geven aan dat deze resultaten statistisch robuust zijn, maar wel nog geverifieerd moeten worden. Daarvoor lopen een aantal onderzoeken.

 

Meer informatie: