Depressie en IVF

20 - 30% van de vrouwen die IVF ondergaan, vertonen duidelijke tekenen van depressiviteit. Meestal wordt dit geweten aan de hormoontherapie die onderdeel van de IVF-procedures uitmaakt. Dat klopt, maar er speelt meer mee...

 

Uit onderzoek van Israelische onderzoekers blijkt dat stress, voorgaande depressies en angstgevoelens meer invloed hebben op mogelijke depressiviteit dan de hormoontherapie waarmee IVF gepaard gaat. Bovendien kunnen deze factoren ook de succeskans van IVF beinvloeden. Destemeer reden dus om depressiviteit op tijd te diagnosticeren en te behandelen!

 

Het onderzoek laat zien dat het voor het optreden van depressiviteit en angstgevoelens niet uitmaakt of een 'lang' of 'kort' protocol wordt gevolgd. De onderzoekers houden de sterke teruggang in oestrogeen, die in beide protocollen optreedt na terugplaatsing van de bevruchte eicel, verantwoordelijk voor de optredende emotionele veranderingen.

 

Stress en angstgevoelens tijdens de IVF-behandeling blijken een grote invloed te hebben op de ervaren depressiviteit. Vrouwen die met IVF beginnen zijn hier sowieso al in het nadeel: vergeleken met de gemiddelde populatie zijn ze al voordat de IVF-procedure begint veel depressiever en angstiger. Tijdens de behandeling neemt met name de angst / ongerustheid ("zal deze poging slagen?") alleen maar toe.

 

Het onderzoek is gepubliceerd in Fertility and Sterility

 

Links:

- Samenvatting op ScienceDaily

- Artikel in Fertility & Sterility