Kinderwens nieuwsberichten

Kinderwens

Op deze pagina vind je de nieuwsberichten over kinderwens.

Via de links aan de linkerkant kan je nieuwsberichten over andere onderwerpen bekijken.

Leefstijl verbeteren vóór IVF

Bij bijna alle vrouwen die een preconceptiekliniek bezochten als voorbereiding op IVF, was sprake van drie of meer verbeterbare leefstijlfactoren c.q. risicofactoren. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De onderzoekers concluderen: "Medici zijn er steeds meer van overtuigd dat er een belangrijke relatie ligt tussen de gezondheid van de ouders voorafgaand aan de bevruchting, en de uitkomsten van IVF. Dit geldt zowel voor de succeskans van IVF als voor de gezondheid van de baby."

Door acupunctuur minder stress van infertiliteit

Vrouwen die problemen hebben met hun vruchtbaarheid, voelen zich zekerder en minder gestresst als ze acupunctuur ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Western Sydney (Australie).

Chinese kruiden: effectief bij infertiliteit

Australische onderzoekers hebben een overzichtsartikel geschreven over de invloed van Chinese kruiden op vrouwelijke infertiliteit. Hun conclusies: Chinese kruiden zijn twee keer zo effectief als westerse vruchtbaarheidsmedicijnen, en effectiever dan IVF.

Nieuwe test van mannelijke vruchtbaarheid

Aan de universiteit van Belfast is een nieuwe test voor mannelijke vruchtbaarheid ontwikkeld. Deze test voorspelt het succes van vruchtbaarheidsbehandelingen en helpt bij het selecteren van de behandeling met de grootste kans op succes.

IVF: meer kans op succes door mind-body programma

IVF gaat vaak gepaard met veel stress. Als tijdens de IVF-procedure een "mind-body" programma wordt gevolgd, blijkt de kans op zwangerschap toe te nemen.

IVF: streven naar 15 rijpe eicellen

Als in een IVF-cyclus 15 eicellen rijpen, geeft dat de meeste kans op de geboorte van een baby. Dit blijkt uit een analyse van ruim 400.000 IVF cycli in het Verenigd Koninkrijk.

Depressie en IVF

20 - 30% van de vrouwen die IVF ondergaan, vertonen duidelijke tekenen van depressiviteit. Meestal wordt dit geweten aan de hormoontherapie die onderdeel van de IVF-procedures uitmaakt. Dat klopt, maar er speelt meer mee...

Selectie van embryo bij IVF

Australische wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om het meest gezonde embryo bij IVF te selecteren. Dit verhoogt de kans op een succesvolle zwangerschap.

Dikke vader leidt tot dochter met diabetes

Medische onderzoekers hebben voor het eerst (in dieronderzoek) een relatie aangetoond tussen het gewicht en het dieet van de vader op het moment van de bevruchting en het risico van het nageslacht op diabetes.

Beter sperma door Hollandse pot?

Vandaag verschenen de resultaten van een promotie-onderzoek waaruit zou blijken dat mannen met een kinderwens maar het best een klassieke Hollandse pot van aardappelen, groente en vlees zouden kunnen eten. Maar mag je dat op basis van dit onderzoek eigenlijk wel concluderen?