Eten uit gewoonte

Bij eetgewoontes speelt de kwaliteit van het voedsel eigenlijk geen rol. Dat is de conclusie van een slim onderzoek van de University of South California.

 

De onderzoekers gaven mensen die een bioscoop bezochten een bak popcorn. De helft van de deelnemers kregen verse popcorn; de andere helft kreeg popcorn van een week oud. Filmbezoekers die niet gewend waren om tijdens het film kijken popcorn te eten aten veel minder van de oude popcorn dan van de verse. Maar voor de filmbezoekers die (bijna) altijd tijdens het film kijken popcorn aten, maakte het niet uit of ze oude of verse popcorn hadden gekregen: in beide gevallen aten ze evenveel van de popcorn.

Vervolgens lieten de onderzoekers een controlegroep filmpjes bekijken in een vergaderzaal. Ook hierbij kregen de deelnemers popcorn te eten. Hier maakte het wel degelijk uit of de popcorn vers of oud was: iedereen at minder van de oude popcorn.

 

Oftewel: Als eenmaal een eetgewoonte is ontstaan, maakt het niet meer uit hoe het eten smaakt. En de omgeving is ook van belang: in een omgeving die normaal gesproken niet wordt geassocieerd met de eetgewoonte, proef je weer wat je eet.

 

In een vervolgexperiment verstoorden de onderzoekers het automatische eetgedrag op simpele manier: deelnemers moesten verse of oude popcorn eten met hun niet-dominante hand. Hierdoor bleken de deelnemers veel minder te eten van de oude popcorn; dat goldt ook voor de meest verstokte popcorn-eters.

 

Als je de resultaten vertaalt naar teveel eten: vermijd de omgeving waarin je gewoontegedrag optreedt, of zorg dat je naar een andere omgeving gaat. Breng simpele veranderingen aan, zoals eten met de andere hand.

 

Links: