Minder metabool syndroom bij volkorenproducten

Mensen die dagelijks meerdere volkorenproducten eten en niet of nauwelijks "witte" producten, hebben zo'n 10% minder vet om hun organen. Juist dit vetweefsel speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

 

De vermindering van de hoeveelheid vet om de interne organen is het grootst bij volwassenen die drie of meer porties volkorenproducten per dag eten en maximaal één portie "witte" producten (bijvoorbeeld  een plak witbrood of witte rijst). De hoeveelheid vet om de interne organen is nauw verbonden met het risico op de ontwikkeling van het "metabool syndroom", een cluster van risico-factoren als hoge bloeddruk, hoge cholesterolwaarden en resistentie tegen insuline, die uiteindelijk kan leiden tot hart- en vaataandoeningen en diabetes. Hoe de relatie tussen het eten van graan en het optreden van metabool syndroom precies ligt, is nog onduidelijk.

Interessant genoeg doet het eten van geraffineerde graanproducten het effect van volkoren producten weer teniet: bij mensen die naast hun drie dagelijkse volkoren-porties ook 4 of meer "witte" producten eten, is het percentage vet om de interne organen niet afgenomen.

Het onderzoek is gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition


De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij de resultaten van een onderzoek eerder dit jaar: hieruit bleek dat mensen die 5 keer of vaker witte rijst per week eten, een verhoogd risico op diabetes lopen, terwijl mensen die minimaal twee porties bruine rijst per week aten, een kleinere kans op diabetes hebben.

 

 

Links:

- samenvatting van het onderzoek over volkorenproducenten op ScienceDaily

- artikel "Whole- and refined-grain intakes are differentially associated with abdominal visceral and subcutaneous adiposity in healthy adults"

- samenvatting van het onderzoek over bruine en witte rijst op ScienceDaily

- artikel "White rice, brown rice, and risk of type 2 diabetes in US men and women"