Acupunctuur verlicht overgangsklachten

Acupuntuur vermindert zowel lichamelijke als psychische overgangsklachten, denk hierbij bijv. aan opvliegers en stemmingswisselingen.

 

In een klein onderzoek werden 53 vrouwen die last hadden van overgangsklachten en de overgang net achter de rug hadden (d.w.z. dat ze langer dan een jaar niet gemenstrueerd hadden) gevolgd. De vrouwen werden over twee groepen verdeeld: een groep kreeg acupunctuur, de tweede groep kreeg nep-acupunctur. Bij beide groepen werd de ernst van de klachten gemeten. Ook werden een aantal relevante hormonen (oestrogeen, FSH en LH) gemeten aan de start, na de eerste (nep)behandeling en de laatste (nep)behandeling. De behandelingen vonden 2 keer per week plaats gedurende 10 weken.

 

De vrouwen die met acupunctuur waren behandeld, rapporteerden na afloop van de behandelserie lagere scores voor lichamelijke symptomen (zoals opvliegers) en psychologische symptomen (bijvoorbeerd stemmingswisselingen). De urogenitale symptomen (zoals urineweginfecties en vaginale droogte) bleken weinig veranderd t.o.v. de controlegroep. Opvliegers was het symptoom dat het sterkst op de behandelingen reageerde. De effecten bleken cumulatief: de verbeteringen namen toe tussen de eerste en de laatste behandelsessie.

 

Wat betreft de hormoonniveau's: de overgang gaat normaal gesproken gepaard met een verlaging in het oestrogeengehalte en verhoging van LH en FSH. In de groep die met acupunctuur was behandeld steeg het oestrogeenniveau, en daalde het LH-niveau; het FSH-niveau veranderde niet. Maar omdat de hormoonwaarden tussen beide groepen vanaf de start nogal verschilde, konden uit de veranderde hormoonniveau's geen conclusies getrokken worden.

 

Links: