Veel oudere vrouwen hebben opvliegers en nachtzweten

Opvliegers en nachtzweten zijn symptomen die volgens de heersende opinie typisch bij de overgang horen. Maar veel vrouwen die de overgang al lang achter de rug hebben, hebben hier nog steeds last van.

 

In de westerse wereld treedt de overgang gemiddeld op de leeftijd van 50-51 jaar op. Symptomen die met de overgang samengaan, zoals opvliegers en nachtzweten, duren gemiddeld 2 tot 5 jaar. 

Britse onderzoekers hebben via vragenlijsten vrouwen die de overgang achter de rug hadden, gevraagd in hoeverre ze nog last hadden van de typische overgangsverschijnselen opvliegers en nachtzweten. 3.5 jaar later vond een vervolgonderzoek plaats met een nieuwe vragenlijst. Aan het onderzoek deden ruim 10.000 vrouwen mee, in de leeftijd van 54 - 65 jaar. Gemiddeld had de overgang zo'n 10 jaar eerder plaatsgevonden.

 

De onderzoeksresultaten laten zien dat vrouwen veel langer last hebben van opvliegers en nachtzweten dan eerder gedacht.

Een overgrote meerderheid van 90% had op enig moment opvliegers (86%) en/of nachtzweten (78%) ervaren. Meer dan de helft (54%) had op het vraagmoment nog steeds last van opvliegers of nachtzweten, gemiddeld zo'n 33.5 keer per week. Vrouwen die hormonen gebruikten hadden minder last, maar zodra het hormoongebruik gestopt werd, hadden ze meer last dan hun leeftijdsgenoten.

 

Vrouwen wiens baarmoeder was verwijderd, vrouwen die gerookt hadden of meer alcohol dronken, hadden meer kans ooit last gehad te hebben van opvliegers en/of nachtzweten.  Of opvliegers of nachtzweten op dit moment nog optraden bleek samen te hangen met het voorkomen van angststoornissen, depressiviteit, baarmoederverwijdering en het aantal jaren sinds de laatste menstruatie.

 

De onderzoekers toonden zich verrast door de cijfers, en concludeerden dat er een duidelijke behoefte is aan effectieve behandelingen voor opvliegers en nachtzweten, die niet gebaseerd zijn op hormoontherapie. Wellicht dat Chinese Geneeskunst hier een mooie rol kan vervullen? Eerder onderzoek dit jaar liet immers zien dat acupunctuur overgangsklachten verlicht...

 

Links: