Acupunctuur werkt tegen opvliegers

Behandeling met acupunctuur werkt tegen opvliegers en een aantal andere overgangsklachten. Dat blijkt uit Koreaans onderzoek.

 

In een Koreaans onderzoek kregen 116 vrouwen naast hun reguliere behandeling 12 acupunctuurbehandelingen tegen opvliegers; de controlegroep (59 vrouwen) kreeg alleen de reguliere behandeling. Bij de vrouwen die met acupunctuur waren behandeld namen de opvliegers sterk af, zowel in aantal als in ervaren sterkte. Ook ervoeren zij psychisch, lichamelijk en urogenitaal significante verbeteringen ten opzichte van de controlegroep. 

Deze resultaten sluiten aan bij de resultaten van een onderzoek dat vorig jaar in Noorwegen is uitgevoerd.

 

Links:

- Samenvatting van het Koreaanse onderzoek (2010)

- Samenvatting van het Noorse onderzoek (2009)