PCOS: betere eisprong door acupunctuur

Behandeling met acupunctuur zorgt voor een toename van de frequentie van eisprongen bij vrouwen met PCOS, zo blijkt uit Zweeds onderzoek.

Vrouwen met PCOS hebben minder vaak een eisprong, de periode tussen menstruatie en eisprong is langer, en ze worden minder vaak ongesteld. Uit eerder onderzoek van dezelfde onderzoeksgroep was gebleken dat acupunctuur bij PCOS ervoor kan zorgen dat vrouwen vaker ongesteld worden en het testosteron-gehalte in hun bloed afneemt. In dit onderzoek werd gekeken of acupunctuur ook de frequentie van eisprongen bij vrouwen met PCOS kan doen toenemen. 

Voor het onderzoek werden twee groepen vrouwen met PCOS onderscheiden. De eerste groep van 32 vrouwen ontving twee maal per week een acupunctuurbehandeling; de tweede groep van 32 vrouwen had twee maal per week een afspraak met een fysiotherapeut. Beide groepen werden 10 tot 13 weken behandeld. 

Na afloop van het onderzoek bleek dat de vrouwen in de acupunctuurgroep significant vaker een eisprong hadden gehad. Daarnaast bleek uit bloedonderzoek dat het gehalte aan o.a. estrone, estradiol en testosteron bij deze groep vrouwen significant lager was. De onderzoekers concluderen dan ook dat herhaalde acupunctuurbehandelingen bij PCOS tot hogere frequentie van eisprongen kan leiden.

Het onderzoek werd tussen juni 2009 en september 2010 uitgevoerd aan de Universiteit van Götenberg in Zweden.

Links: