Minder buikkrampen bij babies door acupunctuur

Acupunctuur vermindert buikkrampen bij babies van 2 tot 8 weken ouden. Dit bleek uit een onderzoek door de Universiteit van Lund (Zweden).

 

Darmkolieken

In de westerse wereld heeft zo'n 10% van de babies last van darmkolieken. Criteria hiervoor: de babies hebben tenminste 3 dagen per week minstens 3 uur per dag last van kolieken. Dit kon zich op de volgende manieren uiten:

 • "fussing": de baby is duidelijk ontevreden en blijft klagen, ook al wordt hij/zij opgepakt;
 • "crying": de baby huilt hard;
 • "colicky crying": de baby huilt hysterisch hard en is ontroostbaar.

De oorzaak van darmkolieken is niet bekend; koemelk-allergie kan hierbij een rol spelen. De prognose is op zich goed: de meeste darmkolieken verdwijnen binnen een aantal weken/maanden vanzelf, maar de periode van veel huilen en duidelijk ongemak kan de ouder/kind-relatie onder druk zetten en het risico op kindermishandeling vergroten.

 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek werd gerandomiseerd en dubbel blind uitgevoerd. De babies werden verdeeld over twee groepen. Beide groepen kregen precies dezelfde behandeling: de ouders werden door een van de onderzoekers welkom geheten en uitgevraagd over hoe het op dat moment ging, vervolgens werd de baby een paar minuten door de eerste onderzoeker overgedragen aan een tweede onderzoeker die de babies uit beide groepen op precies dezelfde manier behandelde, alleen kregen de babies uit de acupunctuurgroep twee seconden een dunne acupunctuurnaald in een acupunctuurpunt tussen duim en wijsvinger. De tweede onderzoeker wist als enige welke babies tot welke groep behoorden.

 

Resultaten

De behandelingen werden drie weken met een frequentie van twee keer per week gegeven. In totaal kreeg elke baby dus 6 behandelingen.

Al na de eerste behandeling bleek er een duidelijk verschil te zijn tussen beide groepen; dit verschil bleef alle behandelweken bestaan.

De belangrijkste verschillen:

 • In de eerste week liet de acupunctuurgroep duidelijk minder 'fussing' zien (74 minuten vs. 129 minuten per dag)
 • Ook in de tweede week was dit het geval (71 minuten vs. 102 minuten)
 • In de tweede week was er minder 'colicky crying' in de acupunctuurgroep (9 vs. 13 minuten per dag)
 • Het totale ongemak van de baby (som van 'fussing', 'crying' en 'colicky crying') was in de eerste week lager (193 vs 225 minuten)
 • Ook in de tweede week was dit het geval (164 vs 188 minuten).
 • Na de drie behandelweken voldeden minder babies uit de acupunctuurgroep nog aan de definitie (totaal ongemak > 180 minuten per dag): 20% vs. 40% uit de controlegroep. 

 

Weinig last van het prikken

De babies hadden weinig last van de prik met de acupunctuurnaald:

 • 26% van de babies uit de acupunctuurgroep huilde tijdens de sessies geen enkele keer meer dan 10 seconden (bij de controlegroep was dit 63%),
 • 40% huilde 1 keer langer dan 10 seconden (controlegroep: 26%),
 • 19% huilde tijdens 2 sessies langer dan 10 seconden (controlegroep: 8%),
 • 9% deed dit bij 3 sessies (3%),
 • 3 babies (7%) uit de acupunctuurgroep moesten bij 4 sessies huilen,
 • geen enkele baby huilde bij 5 of 6 sessies.
In 14% van alle 256 sessies duurde het huilen langer dan een minuut, maar geen enkel kind huilde langer dan 2 minuten. Slechts bij 1 van de 256 sessies werd het verwijderen van de naald gevolgd door een druppel bloedverlies.

 

Dagboek geeft inzicht

Ook opmerkelijk: oorspronkelijk werden 210 babies aangemeld voor het onderzoek. Ouders moesten vervolgens een dagboek bijhouden over het gedrag van hun baby. Hieruit bleek dat bij de start van het onderzoek maar 90 babies voldeden aan de criteria voor darmkolieken. Het lijkt er dan ook op dat ouders de perioden dat hun kind huilt of duidelijk ongemak vertoont, als langer ervaren dan ze werkelijk duren. Het bijhouden van een dagboekje kan dan ook een goede manier zijn om objectief inzicht te krijgen in hoeveel ongemak de baby daadwerkelijk ervaart.

 

Link: