Stuitligging: beter gewoon bevallen

Kan je bij een stuitligging nu beter bevallen via een keizersnede of toch gewoon? Nieuw onderzoek uit Israel laat zien dat een vaginale bevalling toch een aantal voordelen heeft.

 

Na een internationale studie in 2000 werd het wereldwijde gevolgde advies: stuitligging? Dan een keizersnede.

Nieuw onderzoek aan de Universiteit van Tel Aviv komt tot andere conclusies. Dit onderzoek laat zien dat babies niet meer risico lopen bij een vaginale bevalling ten opzichte van een keizersnede, en dat vaginale bevalling voor de moeder minder ziekte en sterfte tot gevolg heeft.De verklaring: een keizersnede is een grote operatie, die meer risico's voor de moeder met zich meebrengt, de kans op geslaagde borstvoeding vermindert, en risico's met zich meebrengt voor toekomstige zwangerschappen. Professor Marek Glezerman is dan ook een campagne begonnen om normale bevallingen bij stuitligging te promoten.

 

Link: