Acupunctuur helpt bij stuitligging

Behandeling van een specifiek acupunctuurpunt kan ervoor zorgen dat een baby in stuitligging alsnog gaat draaien. Wanneer hiermee gestart wordt in week 33, leidt dit tot beduidend meer hoofdliggingen (66%) tijdens de bevalling dan wanneer gewoon wordt afgewacht (34%).

 

Een stuitligging leidt tot risico's voor de gezondheid van moeder en baby. De standaardbehandeling is nu te wachten of de baby zelf draait. Als de baby in de 36e zwangerschapsweek nog in stuitligging ligt, kan de gynaecoloog of verloskundige besluiten om de baby proberen te draaien met druk van buitenaf op de buik van de moeder.

Bij de afwachtende houding draait 34% van de babies waarvan rond de 33e week is geconstateerd dat ze in stuitligging liggen, alsnog spontaan. Als vanaf de 33e week met moxa (een soort sigaar van bijvoetskruid) een specifiek acupunctuurpunt wordt verwarmd, stijgt dit percentage tot 66%.

Onderzoeker Ineke van den Berg concludeert dit in haar promotieonderzoek aan het Erasmus Medisch Centrum.

 

Links