Vaak langdurige depressie na miskraam

Veel vrouwen voelen zich na een miskraam vaak depressief en angstig. Deze gevoelens blijven vaak jarenlang bestaan, ook al hebben ze ondertussen een gezond kind gekregen.

 

Britse onderzoekers hebben ruim 13000 zwangere vrouwen die aan een langdurig onderzoek meedoen, gevraagd of zij een miskraam of doodgeboren kindje hadden meegemaakt. Vervolgens werden de vrouwen twee keer tijdens hun zwangerschap en vier keer naderhand (8 weken, 8 maanden, 21 maanden en 33 maanden na de bevalling) beoordeeld op symptomen van depressie en angst.

Bijna 3000 vrouwen (21%) gaf aan een of meer miskramen meegemaakt te hebben. 108 vrouwen hadden 1 keer een doodgeboren kind ter wereld gebracht; 3 vrouwen hadden dit twee keer meegemaakt.

 

Uit de resultaten bleek dat de geboorte van een gezond kind de gevoelens van depressiviteit en angst die na een miskraam optreden, niet verandert. Deze gevoelens blijven lang bestaan, langer dan de periode die normaal gesproken als "post-nataal" wordt aangeduid.  Zo'n 13% van de vrouwen die een miskraam hadden gehad, hadden 33 maanden na de geboorte van hun kind nog last van depressieve gevoelens. Van de vrouwen die twee keer een zwangerschap mis hadden zien gaan, was 19% nog depressief.

 

Bij het bepalen van het risico op depressiviteit tijdens de zwangerschap of postnataal worden eerdere miskramen nu niet als risicofactor gezien. Uit het onderzoek blijkt dat er alle reden is dit wel mee te nemen, naast bestaande factoren als het eerder meemaken van een depressie, een familiegeschiedenis van depressiviteit, stressvolle gebeurtenissen en weinig sociale ondersteuning.

 

Links: