Meer risico's door onnodig opgewekte bevalling

In een aantal landen is er een toenemende tendens bevallingen in te leiden zonder dat daar een medische noodzaak voor is. Dit blijkt niet zonder risico: er is veel meer kans dat de bevalling in een keizersnede eindigt, en zowel  moeder als baby hebben een verhoogd risico op complicaties. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Adelaide.

 

De onderzoekers hebben hiervoor de gegevens van bijna 30.000 bevallingen onderzocht. Ze verdeelden de bevallingen in drie groepen: bevallingen die spontaan startten, bevallingen die om medische redenen werden ingeleid en bevallingen die om sociale of andere redenen werden ingeleid.

Bij deze laatste groep bleken de risico's ten opzichte van bevallingen die op natuurlijke wijze waren gestart, fors toegenomen:

  • een ingeleide bevalling zonder medische reden gaf 67% meer kans op een keizersnede dan een bevalling die spontaan was begonnen;
  • de baby had 64% meer kans op de intensive care te belanden;
  • de baby had 44% meer kans dat behandeling nodig was.

 

Voor de moeder bleek een bevalling tussen 38 en 39 weken zwangerschap de minste risico's in te houden op bevallingscomplicaties (bijv. inscheuren).

 

Meer informatie: