Betere bevalling door drukpuntmassage

Tijdens de bevalling kan drukpuntmassage worden toegepast. Hierbij wordt tijdens een wee druk gegeven op een acupunctuurpunt. Dit helpt bij het opvangen van de wee, laat de bevalling soepeler verlopen en leidt uiteindelijk tot meer tevredenheid over het verloop van de bevalling. Deze effecten waren al langer bekend, maar zijn nu ook via een onderzoek vastgesteld.

 

Bij het onderzoek waren 100 vrouwen betrokken. De helft van deze vrouwen kregen tijdens het begin van hun bevalling (vanaf 3 tot 4 cm ontsluiting, bij regelmatige weeën) drukpuntmassage op een punt tussen duim en wijsvinger tijdens iedere wee, over een periode van 20 minuten. De controlegroep kreeg geen massage, maar bij hen werd het betreffende acupunctuurpunt alleen aangeraakt.

Via een gestructureerde vragenlijst werd op verschillende momenten de ervaren bevallingspijn gemeten: vlak voor de drukpuntmassage, direct na de drukpuntmassage, 20 minuten later, 60 minuten later, en vervolgens ieder uur.

 

Tussen beide groepen vrouwen bleken significante verschillen te bestaan in de ervaren bevallingspijn direct na de interventie en 20, 60 en 120 minuten later. Zowel de eerste fase (van 3 cm tot volledige ontsluiting) als de tweede fase (volledige ontsluiting tot aan de geboorte van de baby) waren gemiddeld korter in de acupressuurgroep. Ook gaven de vrouwen die de acupressuur hadden ontvangen een hogere tevredenheid aan. 

 

Naast het onderzochte acupunctuurpunt zijn er nog een aantal andere acupunctuurpunten die goed tijdens de bevalling gebruikt kunnen worden. Bovendien kan drukpuntmassage niet alleen tijdens het eerste deel, maar tijdens alle fasen van de bevalling worden toegepast. Bij Putoshan kan je deze drukpuntmassages leren. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Links: