Daling van wereldwijde moedersterfte

Wereldwijd sterven de laatste jaren een stuk minder moeders tijdens de bevalling dan eerst was aangenomen. De realisatie van Milleniumdoelstelling nr. 5 is daarmee een stuk dichterbij.

 

De University of Washington heeft de wereldwijde ontwikkeling van moedersterfte in kaart gebracht, en de resultaten onlangs gepresenteerd in The Lancet, een gezaghebbend medisch tijdschrift.  Het onderzoek laat een behoorlijke daling van de moedersterfte zien, en wijkt daarmee af van de cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie. Het verschil is ongetwijfeld een gevolg van het hanteren van andere rekenmodellen en andere definities, maar het feit dat The Lancet de onderzoeksresultaten presenteert wil toch zeggen dat de studie gedegen in elkaar moet zitten. De realisatie van Millenium Doel nr. 5 (een daling van de moedersterfte met 75% over de periode 1990 tot 2015) komt daarmee een stukje dichterbij.

 

In getallen: het wereldwijde gemiddelde van vrouwen die tijdens de bevalling overlijden is gedaald van 422 per 100.000 geboortes in 1980 naar 251 per 100.000 geboortes in 2008. Natuurlijk verschillen deze getallen nog behoorlijk per land. Vergeleken met de gemiddelden is de moedersterfte in Nederland wel heel erg laag: in de periode van 1993 - 2005 ging het om 12 moeders per 100.000 geboortes, oftewel 24 vrouwen. Wel is dit cijfer hoger dan in de periode daarvoor, toen het nog om 10 moeders ging. De stijging lijkt vooral het gevolg te zijn van ziektes die de moeders al hadden voordat ze zwanger werden.

 

Links:
- korte samenvatting in de Volkskrant van 13 april 2010
- het betreffende artikel op de website van The Lancet
- meer informatie over de Millenniumdoelen
- info over de moedersterfte in Nederland