Angstige moeder remt groei van de baby

Als aanstaande moeders tijdens de zwangerschap angstig of depressief zijn, wordt de groei van hun baby vertraagd.

 

Angst en depressiviteit tijdens de zwangerschap leiden tot een vertraging in de groei van de baby. Verminderde groei en een laag geboortegewicht van de baby werken levenslang door: de baby heeft dan een grotere kans op gezondheidsproblemen in de rest van zijn/haar leven. Ook blijkt de baby een moeilijker temperament te hebben. Kinderen van chronisch angstige moeders zijn op de leeftijd van zes maanden meer bedroefd, overgevoelig en vaker overactief.

De onderzoeker beveelt dan ook aan om tijdens de zwangerschap te screenen op psychische problemen en deze zo nodig te behandelen.

 

Links:

- Persbericht van het Erasmus MC (18 mei 2010)