Depressiviteit en zwangerschap

Vrouwen met depressieve klachten krijgen lichtere baby's die minder gezond zijn. Zo'n 30% van de zwangere vrouwen heeft depressieve gevoelens tijdens de zwangerschap.

 

Depressie blijkt behoorlijk vaak voor te komen bij zwangere vrouwen. Zo'n 30% heeft last van depressieve symptomen als gevoelens van eenzaamheid en minderwaardheid. Kinderen van vrouwen met depressieve klachten hebben vaker een laag geboortegewicht, ze worden vaker te vroeg geboren en zijn minder gezond. Ook hier gaat het om een beschrijvend onderzoek; het is dus nog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. Zo kan het zijn dat depressieve vrouwen er meer ongezonde leefgewoontes op na houden, bijv. roken tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers bevelen aan om vrouwen in de vroege zwangerschap te testen op depressieve klachten en dan zo snel mogelijk in te grijpen. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Amsterdam in samenwerking met het AMC en de VU.

 

De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij het bericht eerder dit jaar dat psychische problemen bij de moeder de ontwikkeling van het ongeboren kind remmen (een onderzoek dat van het Erasmus MC). 

 

Links:

- Artikel in de Volkskrant (8 september 2010)

- Persbericht op de ABCD-website