Bedrust en vroeggeboortes

Als een baby te vroeg geboren dreigt te worden, wordt vaak bedrust voorgeschreven. Maar dat dit tot goede resultaten leidt is niet aangetoond. Wel is duidelijk dat bedrust een aantal risico's met zich mee brengt.

 

Professor Judith Maloni houdt zich al ruim 20 jaar bezig met onderzoek naar bedrust tijdens de zwangerschap. Zij heeft in een overzichtsartikel de bekende onderzoeksresultaten over dit onderwerp bij elkaar gezet. Bedrust wordt voorgeschreven omdat men aanneemt dat dit effectief is in het voorkómen van vroeggeboortes en veilig is voor moeder en kind. De effectiviteit is echter nog steeds niet aangetoond - wel is inmiddellijk duidelijk dat absolute bedrust of verminderde fysieke activiteit een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen:

  • Verminderde functie van spieren, spier-atrofie, pijnlijke spieren
  • Verlaagde botdichtheid
  • Gewichtsverlies van zowel de moeder als het kind
  • Moeheid, veranderingen in het waak/slaap-ritme, verveling
  • Depressieve gevoelens, zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling
  • Stemmingswisselingen
  • Verstopte neus
  • Verminderde spijsvertering
  • Pijn in de lage rug
  • Negatieve ervaring van de zwangerschap voor de moeder

 

De onderzoekster beveelt dan ook aan om strikte bedrust niet meer voor te schrijven, ook niet bij een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging. Als een spoedopname nodig is, moet de moeder zodra het ergste risico is geweken zo snel mogelijk weer naar huis.

Helaas zijn er nog geen aanwijzingen dat specifieke andere behandelingen of maatregelen de kans op vroeggeboortes wel verlagen.

 

Het artikel is gepubliceerd in Biological Research for Nursing.

 

Links:

- samenvatting van het onderzoek in ScienceDaily

- abstract van het artikel "Antepartum Bed Rest for Pregnancy Complications: Efficacy and Safety for Preventing Preterm Birth" ( je kunt hier ook een pdf downloaden)