Algemene voorwaarden

Annulering

Als je een afspraak voor een consult niet na kunt komen, kan je deze tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos wijzigen of afzeggen. Zeg je niet tijdig af, dan kan Putoshan de gereserveerde tijd bij je in rekening brengen.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling van een consult vindt aan het einde van het consult plaats, bij voorkeur via de pin-automaat van de praktijk, of anders contant. In individuele gevallen kunnen we afspreken dat je via overschrijving betaalt. Het verschuldigde bedrag moet dan binnen 14 dagen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL41 TRIO 0390.520.330 t.n.v. Putoshan te Groningen.
Het niet voldoen van betaalverplichtingen kan leiden tot het opschorten van vervolgbehandelingen en het inschakelen van een incassobureau.

 

Vergoeding

Als je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten, kan je meestal van je verzekeraar een vergoeding ontvangen voor de behandelingen van Putoshan. Hier vind je een algemeen overzicht van vergoedingen, maar neem bij twijfel altijd contact op met je verzekeraar!
De daadwerkelijke vergoeding moet je zelf achteraf met je verzekeraar afstemmen. Behandelingen bij Putoshan betaal je dus zelf; om voor vergoeding in aanmerking te komen dien je vervolgens zelf de factuur bij je verzekeraar in.

 

Klachten

Heb je klachten waar we samen niet uitkomen, dan kan je terecht bij de NVA, de vakvereniging waarbij Putoshan is aangesloten. Het reglement Tuchtrechtspraak van de NVA staat borg voor een gedegen, objectieve behandeling van je klacht.  Meer informatie vind je verder bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen

 

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt Putoshan een registratie van medische en administratieve gegevens bij. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling worden geregistreerd. Putoshan gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich hierbij aan de wettelijk geldende regels.
Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Als cliënt heb je recht op inzage in je dossier en kan je een kopie hiervan vragen.

 

Overleg

In overleg kan Putoshan regelmatig contact houden met je huisarts of een andere verwijzer.

 

Behandeling

Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut werkwijze en behandelplan uit, en geeft zij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heb je bezwaar tegen deze handelingen, geef dat dan direct aan.

 

Huisregels

  • Zowel cliënten als therapeut dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen.
  • Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om personen te verwijderen uit de praktijk.
  • Putoshan is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van eigendommen in het pand.
  • Behandelingen vinden plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, wordt hiervoor vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd.
  • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van personeel of instantie (brandweer, politie).